LogoSZV6(1)

De “Stichting Zeeuwse Veteranendag”, is op 16 augustus 2007 opgericht met het doel de onderlinge verbondenheid en kameraadschap van veteranen, oude en jonge, van alle krijgsmachtonderdelen, te verstevigen en hun belangen te behartigen.

Dat wil de stichting onder meer bereiken door zich in te zetten voor de organisatie en coordinatie van de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag.

De landelijke overheid heeft geadviseerd en haar goedkeuring verleend om, naast de landelijke Veteranendag, ook regionale Veteranendagen te organiseren. Dit zodat er meer veteranen aan de evenementen deel kunnen nemen.

Het stichtingsbestuur bestaat volledig uit vrijwilligers, te weten;

Voorzitter:
Dhr. Sjaak Duine
voorzitter@zeeuwseveteranendag.org

Adviseur:
Dhr. Marcel Boogaard
adviseur@zeeuwseveteranendag.org

Organisatie en Fondsenwerving:
Dhr. Jos Roelse
sponsoring@zeeuwseveteranendag.org

Secretaris (interim):
Dhr. H. Droppert
secretaris@zeeuwseveteranendag.org

Penningmeester:
Mw. Jacobien van den Dorpel-Lagendijk
penningmeester@zeeuwseveteranendag.org

PR en Communicatie (webmaster):
Dhr. Mario van Steenbergen
webmaster@zeeuwseveteranendag.org

Coordinator kransleggingen:
Dhr. T. van de Guchte
kransleggingen@zeeuwseveteranendag.org

De stichting is tevens te bereiken via info@zeeuwseveteranendag.org.