De Stichting Veteranen dag

De “Stichting Zeeuwse Veteranen dag”, is op 16 augustus 2007 opgericht met het doel de onderlinge verbondenheid en kameraadschap van veteranen, oude en jonge, van alle krijgsmachtonderdelen, te verstevigen en hun belangen te behartigen.

Dat wil de stichting onder meer bereiken door zich in te zetten voor de organisatie en coördinatie van de jaarlijkse Zeeuwse Veteranen dag.

De landelijke overheid heeft geadviseerd en haar goedkeuring verleend om, naast de landelijke Veteranen dag, ook regionale Veteranen dagen te organiseren. Dit zodat er meer veteranen aan de evenementen deel kunnen nemen.

Het stichtingsbestuur bestaat volledig uit vrijwilligers, te weten;

Voorzitter:

Dhr. Sjaak Duine

voorzitter@zeeuwseveteranendag.org

Adviseur (oud voorzitter):

Dhr. Marcel Bogaard

adviseur@zeeuwseveteranendag.org

Organisatie en Fondswerving:

Vaccature

Sponsoring@zeeuwseveteranendag.org

 

Secretaris:

Dhr. Gilles Bruel

Secretaris@zeeuwseveteranendag.org

Penningmeester: 

 

Penningmeester@zeeuwseveteranendag.org

Muziek / Contentbeheer website:

Dhr. Gerrit Broers

Info@gerbro-producties.nl

 

Technisch beheer website:

AOO. Mario van Steenbergen

 

Coördinator Kranslegging:

Dhr. T. van de Guchte

kransleggingen@zeeuwseveteranendag.org


 

De stichting is tevens te bereiken via info@zeeuwseveteranendag.org.

Secretariaat Dhr. G. Bruel       Sluisplaat 2 4465 BA Goes      06 51101281