Welkom

Dit is de website van Stichting Zeeuwse Veteranendag.

In 2024 zal de Zeeuwse Veteranendag gehouden worden op zaterdag 14 september in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

Het was voor het bestuur een moeilijke beslissingen om van locatie Abdijplein Middelburg te verplaatsen naar het Bevrijdingsmuseum. Een groots opgezette dag waar veel vergunningen voor nodig zijn, veel vrijwilligers voor hand en spandiensten en uiteraard het teruglopen van het aantal Veteranen. Met de verplaatsing naar Nieuwdorp hoopt het bestuur ook jonge Veteranen aan te trekken voor HUN veteranendag.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het programma. Medio april ontvangen de Zeeuwse Veteranen een uitnodigingsbrief met meer informatie over deze dag